Obavijesti

Godišnji odmor

Pedijatrijska ordinacija ne radi od 29.6.2020. do 3.7.2020. Zamjena je dr. Chamae Snježana. Potrebno je najaviti se telefonom na 042 260 866.

Rad s pacijentima

Ponedjeljak; Srijeda; Petak

Rad s pacijentima od 7,30h do 13,30h.
Savjetovalište za zdravu djecu i cijepljenje od 12,00h do 13,30h (potrebno je prethodno se naručiti).

Utorak; Četvrtak

Rad s pacijentima od 13,30h do 19,30h.
Savjetovalište za zdravu djecu i cijepljenje od 13,30h do 14,30h (potrebno je prethodno se naručiti).

Dostupnost na telefon:

Ponedjeljak, srijeda, petak: od 8-9h i od 12-13h
Utorak i četvrtak: od 14-15h i od 18-19h