O nama

Mirjana Kolarek-Karakaš dr.med.spec.pedijatar

  • 28.2.1985 god. diplomirala na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
  • 1992 god. završila 1.stupanj Postdiplomskog studija « Zaštita majke i djeteta «
  • 1996.god.položila specijalistički ispit iz pedijatrije
  • 1997 god. počela obavljati privatnu praksu u ugovornom odnosu s HZZO-a