O nama

 Mirjana Kolarek-Karakaš dr.med.spec.pedijatar

    • 28.2.1985 god. diplomirala na Medicinskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
    • 1992 god. završila 1.stupanj poslijediplomskog studija « Zaštita majke i djeteta «
    • 1996 god. položila specijalistički ispit iz pedijatrije
    • 1997 god. počela obavljati privatnu praksu u ugovornom odnosu s HZZO-a

Radno vrijeme

Ponedjeljak; Srijeda; Petak

Prijepodne
Pauza: od 9:30h do 10:00h

Utorak; Četvrtak

Poslijepodne
Pauza: od 16:30h do 17:00h