Bolesti srca i krvih žila

Bolesti srca i krvih žila

Bolesti srca i krvnih žila vodeći su uzrok poboljevanja i smrti, kako u Europi tako i u Hrvatskoj.Njihov udio u ukupnoj smrtnosti u 2004.godini iznosio je u RH 50,2%.
Radi se zapravo o globalnom javnozdravstvenom problemu, drugim riječima, on i na svjetskoj razini predstavlja prioritetni zdravstveni problem.One zemlje, koje kroz duže vremensko razdoblje provode mjere sprječavanja nastanka bolesti  i promiću
zdrav način života svojeg stanovništva, dokazuju da je moguće smanjiti poboljevanje i smrtnost od bolesti srca i krvnih žila.
Za nastanak svake bolesti ili bolesnog stanja postoje čimbenici na koje se može i postoje oni, na koje se ne može utjecati.  Želimo li u društvu promicati zdravlje, prije svega moramo kod ljudi razviti svijest, da su dobrim dijelom i sami zaslužni za to.
Uzmemo li bolesti srca i krvnih žila, čimbenici na koje možemo utjecati su:pušenje,
povišeni krvni tlak, povišene masnoće u krvi, debljina,nepravilna prehrana, tjelesna
neaktivnost i šećerna bolest. Odgovornost je dakle i na pojedincu, kao i cijelom društvu,
da se poduzmu aktivnosti u cilju smanjenja pobola i smrti. Pravilna prehrana od najranije dobi, pojačana fizička aktivnost, izbjegavanje rizičnih čimbenika, najbolja su zaštita od nastanka bolesti.
Poznati američki kardiolog 20.stoljeća dr.Paul Dudley White je rekao:»Bolest srca prije dobi od 80 godina nije Božja volja, nego rezultat naših vlastitih pogrešaka.»
Želimo li produljiti život i poboljšati kvalitetu života, moramo biti svijesni da moramo
promijeniti način života.Ključno je u tome da treba uključiti u to čitavu obitelj, a ne samo pojedinca, kojeg svakako treba upoznati s nastankom moguće bolesti, mogućnostima liječenja i potrebi i načinima izbjegavanja rizika. I cjelokupna društvena
zajednica mora biti dio toga, kako svojim djelovanjem, tako i financijskom potporom.