Što je zdravlje?

Što je zdravlje?

Zdravlje nije samo odsustvo bolesti.Ono je puno više od toga.Bez zdravlja, sve ostalo je ništa. Ne kaže se uzalud :Zdrav čovjek ima tisuću želja, a bolestan samo jednu.
Zdravlje je određeno našim nasljeđem, okolinom u kojoj živimo i načinom ponašanja odnosno stilom kojim živimo. Neobično je važno kakvu hranu jedemo, kakvu vodu pijemo, kvaliteta zraka koji udišemo. Važno je, naravno i kako živimo.
Hrvatska je mala zemlja, ona ne može biti svjetska sila u osvajanju svemira ili izgradnji
putničkih aviona, ali može biti primjer svijetu, po zaštiti svoji resursa, prije svega ljudi,  te zraka, vode i tla.Osobitu skrb treba voditi o djeci.Sprječavanje većine kroničnih bolesti započinje već u djetinjstvu. Već od najranije dobi,  treba djecu učiti zdravoj prehrani i zdravom načinu života, i naravno pokazivati to svojim primjerom.Djecu najbolje odgajamo, ako hodamo uz njih.

Dr.Mirjana Kolarek Karakaš, spec.pedijatar