Zaštita djece i trudnica od neionizirajućih zračenja

Zaštita djece i trudnica od neionizirajućih zračenja

Nije teško utvrditi da danas nad zdravljem prevladavaju prioriteti interesnih skupina.
Ovim želimo skrenuti pažnju, na jedan dio neionizirajućih zračenja poznatim pod nazivom elektromagnetska polja EMP od 0 do 300 GHz ( gigaherca) i na činjenicu da
se danas tim problemom u Hrvatskoj premalo bavimo.Ovdje se ne misli na prirodno EMP i onim vrstama polja, koja se koriste u medicinskim postupcima.
Skrećem pažnju na mogući štetni utjecaj korištenja mobilnih aparata kod djece.
Iznosim citat iz Liječničkih novina « Medicinski je dokazano da su djeca, zbog razvojne faze, osjetljivija na fizikalne i kemijske faktore iz okoliša od odraslih, uključujući i EMP. Snažan razvoj elektroenergetike i telekomunikacija glavni je uzrok elektromagnetskog zagađenja okoliša, koje je od početaka 20. stoljeća do danas u neprestanom porastu.
Stavovi o zaštiti djece od EMP-a u Europi i svijetu
Poznato povjerenstvo britanske vlade (Stewartovo povjerenstvo)mijenjalo je tijekom vremena svoje stavove da bi u odnosu na djecu zaključilo:
Ako se trenutačno i ne raspoznaju štetni utjecaji uporabe mobilnog telefona, djeca su zasigurno osjetljivija, jer je njihov živčani sustav u razvoju, veća je apsorpcija energije
u glavi i duže su vremena izložena. U skladu s našim načelom opreza, vjerujemo da će
se široka uporaba mobitela za nebitne potrebe djece nastojati spriječiti.Također preporučujemo da se mobilna industrija odvrati od promidžbe usmjerene prema djeci.
Mišljenja sam , da naša javnost zaslužuje, u najmanju ruku barem takovu poruku.
Rusko povjerenstvo na čelu s poznatim znanstvenikom Grigoryjevim snažno sugerira
načelo opreza, zabranu uporabe mobilnih telefona djeci i trudnicama.
Završila bih citatom iz Konferencije u Monaku 2006.g pod nazivom» Building a Europe for and with children»

PRAVO DJECE NA ZDRAV RAZVOJ SVIH TJELESNIH,DUŠEVNIH I DUHOVNIH SPOSOBNOSTI MORA IMATI PRIORITET
PRED GOSPODARSKIM I STRANAČKOPOLITIČKIM INTERESIMA.